Nawigacja

Stowarzyszenie Bądźmy razem Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział Turystyki i Sportu

Zapisy uczniów do klasy I

W dniu 27 marca rozpoczynają się zapisy dzieci zamieszkalych w obwodzie szkoły, urodzonych w 2010 r do klasy I. Możliwe jest także zapisanie dzieci z rocznika 2011 , pod warunkiem, ze w roku szk. 2016/2017 uczęszczały do oddziału zerowego lub uzyskały pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.( art.16.1a Ustawy o systemie oświaty) Zapisów dokonuje się za pomocą aplikacji internetowej - tutaj kliknij: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin
Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją na stronie. Koniecznym jest dostarczenie wydrukownego wniosku do sekretariatu szkoły. Innym sposobem zapisania dziecka jest wypełnienie karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30 za wyjątkiem środy 7.30-14.30.W poniedziałek czynny do godz. 17.00. Zapisy trwają do 7 kwietnia 2017 r. Aktualny obwód szkoły po kliknięciu w nagłówek informacji.

Etap II - rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Rekrutacja dzieci poza obwodowych rozpocznie się 10 kwietnia 2017 r i bedzie trwała do 19 kwietnia 2017 r.
Sposób zapisania dziecka  jest identyczny jak w etapie I.

Etap III postępowanie uzupełniające

Od 17.05 do 19.05.2017 r wnioski skladają rodzice dzieic zamieszkalych poza terenem Gminy Lublin wg wskazanej w etapie I procedury.

Terminy i zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
zostaną ustalone przez Gminę Lublin w terminie późniejszym.

Wiadomości

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
    ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
  • (081)526-16-06

Galeria zdjęć