Nawigacja

Stowarzyszenie Bądźmy Razem

 

 PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU   WSPIERAJĄC   STOWARZYSZENIE   "BĄDŹMY RAZEM"

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego
„Badźmy Razem”

Organizacja Pożytku Publicznego   KRS  0000398719

Nr konta
BGŻ BNP PARIBAS

37 2030 0045 1110 0000 0222 1030

 

   

 

"Bądźmy razem" na  Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszeniesp46/392948290823202"

ZAPRASZAMY!

 

W listopadzie 2011 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie "Bądźmy razem" - numer KRS 0000398719.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie, (w celu przeczytania Statutu nacisnąć link 22_06_2011.pdf ) ma na celu: wszechstronne wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie w zakresie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:

1) działalności na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej;

2) otoczenie opieką uczniów wybitnie zdolnych;

3) ochrony i promocji zdrowia;

4) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;

5) bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

8) promocji szkoły w środowisku;

9) działania na rzecz doposażenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły;

10) wspierania rozwoju nauczycieli szkoły.

Członkowie Stowarzyszenia to nauczyciele, rodzice i absolwenci naszej szkoły.

 

ROK SZKOLNY 2016/17

Jak co roku dzięki dotacji z  UM Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzone były pozalekcyjne  zajęcia  sportowe z programem informacyjno – edukacyjnym w zakresie gimnastyki sportowej i mini piłki nożnej w okresie 10.04 .- 30.11.2017 r.

Skorzystało z nich około 100 uczniów.

Dzieci aktywnie spędzały wolny czas, rozwijały swoją aktywność fizyczną. Poznawały zasady zdrowego stylu życia, rozwijały umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z frustracją złością i agresją.

Dotacja na realizację obu projektów wyniosła 13 000 zł.

 

Wiosenny kiermasz ciast odbył się 22.03. 2017 r na powitanie wiosny oraz z okazji Dnia Chłopaka 30.09.2017r. Zgromadzone fundusze w kwocie 1188 zł przeznaczono na cele statutowe.

 

W okresie maj - czerwiec dofinansowywaliśmy wyjazdy uczniów na wycieczki i zielone szkoły w zależności od potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas.

Ogółem wydatkowano na ten cel  700 zł.

 

ROK SZKOLNY 2015/16

Dziękujemy za przekazanie na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku od osób fizycznych, który wykorzystujemy na rzecz naszej szkoły  doposażając jej bazę dydaktyczną. Dzięki kwotom pochodzącym z 1% podatku  oraz dotacji zakupiliśmy:

     - podręczniki i książki do pracowni informatycznej na kwotę  316,10 zł

     -wykładzinę dywanową, niezbędna do prowadzenia zajęć gimnastycznych na kwotę 1259,60 zł

     - pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć z przyrody na kwotę 1356,90 zł

     - zestaw multimedialny( projektor i ekran ścienny)  na kwotę  2796,36 zł

 

Dofinansowanie do organizacji zabawy karnawałowej, zorganizowanej w lutym wyniosło 370 zł.
 

 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 2.03.2016 r. wybrano Zarząd w składzie:

1. Krystyna Domańska      Prezes

2. Aleksandra Filipek       Wiceprezes

3. Monika Korszla            Skarbnik

4. Ewa Matczuk               Sekretarz

 

   Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Iwona Ślusarczyk          Przewodnicząca

2. Teresa Korbus              Członek

3. Katarzyna Floras          Członek

 

ROK SZKOLNY 2014/2015
 

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusze Inicjatyw Obywatelskich na dofinansowanie projektów edukacyjnych, nasze Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokosci 40 tys. zł. na realizację projektu ekologicznego pod nazwą "Poznajemy, dbamy, chronimy". Uczniowie szkoły będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli w okresie maj-grudzień 2015 r. W projekcie przewidziano także wycieczki do miejsc ochrony przyrody np. Poleskiego Parku Narodowego. Projekt zakończy konkurs ekologiczny a efekty pracy uczniów będą prezentowane na  wystawach w szkole.

 

W br. roku na realizację zajęć sportowych  Stowarzyszenie otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Lublin. W dwóch dyscyplinach: gimnastyka sportowa oraz piłka nożna ćwiczy około 100 uczniów z klas I-III. Dodatkowo uczestnicy zajęć uczęszczają na zajęcia profilaktyczne prowadzone wg programu "Spójrz inaczej".

 

ROK SZKOLNY 2013/14

Stowarzyszenie z okazji Dnia Dziecka obdarowało każdego ucznia batonikiem i kolorowym balonem, które były miłym dodatkiem do gier i zabaw sportowych oraz dyskoteki.

W kwietniu członkowie stowarzyszenia i sympatycy przygotowali smaczne wypieki  i zorganizowali kiermasz ciast  i ciasteczek. Pieniądze z kiermaszu (i nie tylko) zostały przeznaczone na dofinansowanie obchodzonego  w maju  25 - lecia  szkoły.

 

„Jeśli nie chcesz mojej zguby

 dobre ciastko kup mi luby”

Pod takim hasłem w Walentynki odbył się kiermasz serduszkowych pierników i ciast.

                            

 

Po raz kolejny, z pozytywnym skutkiem, Stowarzyszenie aplikowało do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Lublin o dotację na realizację zajęć sportowych - gimnastyka sportowa z programem profilaktycznym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

 

Stowarzyszenie dofinansowało zabawę karnawałową dla uczniów klas młodszych i grupy zerowej, która odbyła się 8.01.2014 roku.     

        

 

Po raz trzeci organizatorami światecznego kiermaszu ozdób choinkowych i tradycyjnych ciast było Stowarzyszenie "Bądźmy razem".  Fundusze zgromadzone 10 grudnia 2013 r. zostaną przeznaczone na obchody 25 lecia szkoły.

 

 

MINĘŁY JUŻ DWA LATA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA!

29 listopada 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

W skład Zarządu weszli:

p. Krystyna Domańska - prezes

p. Aleksandra Filipek - zastępca

p. Monika Korszla - skarbnik

p. Edyta Czarnecka - sekretarz

p. Ewa Matczuk - członek

 

Komisję Rewizyjną tworzą:             

p. Teresa Korbus

p. Iwona Ślusarczyk

p. Katarzyna Floras

 

 

ROK SZKOLNY 2012/13

                        

Stowarzyszenie wspiera uczniów szczególnie zdolnych poprzez dofinansowanie stypendiów szkolnych. W tym roku stypendia naukowe otrzymało troje dzieci.

STYPENDYSTOM GRATULUJEMY OSIĄGNIĘĆ!

 

 W dniu 29 maja 2013 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka, dzieci z klas I - III wyjechały na wycieczke do Leonowa, a uczniowie klas starszych do Zawieprzyc. Wyjazd został dofinansowany przez nasze Stowarzyszenie.

 

    

   

Na wielkanocny kiermasz świateczne ozdoby i ciasta przygotowali uczniowie oraz rodzice i nauczycielele - członkowie Stowarzyszenia.

 

   

 

W II półroczu roku szkolnego 2012/13  dzięki staraniom Stowarzyszenia były realizowane dwa programy  sportowe: gimnastyka sportowa i piłka siatkowa wraz   z programami profilaktycznymi. Zajęcia sportowe częściowo finansowane  były przez Urząd Miasta Lublin.

 

W grudniu Stowarzyszenie zorganizowało kiermasz bożonarodzeniowy. W jego przygotowania zaangażowała się cała społeczność szkolna. Były ozdoby choinkowe, kartki świateczne, stroiki oraz tradycyjne, pyszne ciasta.

 

    

 

 

ROK SZKOLNY 2011/12

 

Dzień Dziecka wszyscy uczniowie naszej szkoły spędzili na wyjeździe. Stowarzyszenie pokryło koszty dojazdu uczniów na piknik sportowo-rekreacyjny do Jedlanki Starej.

 

 

    

 

                       

 

 

2 kwietnia 2012 r. uzyskały akceptację dwa wnioski złożone przez Stowarzyszenie. Na realizację zajęć z gimnastyki sportowej dla klas I - III oraz na organizację zajeć na biegi na orientację, przeznaczona została kwota ponad 8 tysięcy złotych.

 

 

                    

 

 

 Zorganizowany przez Stowarzyszenie "Bądźmy razem" kiermasz ciast oraz loteria fantowa urozmaiciły szkolną monotonię.

 

           

 

Kiermasz wielkanocny - 22 marca 2012 r. Stroiki, pisanki, ozdoby świąteczne przygotowali rodzice, uczniowie i nauczyciele szkoły. Dochód z kiermaszu przeznaczyliśmy na zmodernizowanie pracowni komputerowej.

 

 

 

 

W styczniu 2012 r. zabawę karnawałową dla wszystkich uczniów szkoły poprowadził DJ opłacony z funduszy zebranych podaczas kiermaszu zorganizowanego w grudniu. A dobrze zaopatrzona przez Stowarzyszenie, przytulna kawiarenka była dodatkową atrakcją balu.

 

     

 

15 grudnia 2011 r. zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy. W ofercie były ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, stroiki wykonane przez uczniów oraz ciasta przygotowane przez rodziców i członków Stowarzyszenia.

 

 

             

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
    ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
  • (081) 526-16-06

Galeria zdjęć