Nawigacja

Dla rodziców

INFORMACJE ROK SZKOLNY 2018/2019

NUMERY KONT DO WPŁAT

 

Klasy I

 

09 1020 3176 0000 5002 0237 1698

 

Klasy II – III

 

20 1020 3176 0000 5102 0241 6071

 

Klasy IV – VIII

 

10 1020 3176 0000 5502 0241 6055

 

 

Na podane numery kont wpłacamy składki na Radę Rodziców, ubezpieczenie oraz świetlicę.

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz cel na który dokonywana jest płatność: Rada Rodziców, ubezpieczenie lub świetlica.

 

Uwaga: Numery kont dla klas z ubiegłego roku są nieaktualne.

 

 

Rada Rodziców

Składka na rok szkolny 40 zł

Można dokonać wpłaty w całości lub w dwóch ratach

I ratę  do 31.10.2018r.

II ratę do 30.04.2019r.

Ubezpieczenie grupowe uczniów

Składka na rok szkolny w wysokości 43 zł

Termin płatności do 30.09.2018r. 

Rodzice, którzy będą indywidualnie ubezpieczać swoje dzieci proszeni są o przekazanie informacji przez aplikację LIBRUS albo bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Warunki ubezpieczenia – warunki ogólne , wzory druków na koncie szkoły z zakładce dla rodziców.

Świetlica szkolna

Składka na semestr 35 zł

Można dokonać wpłaty w całości lub w dwóch ratach

I semestr  do 31.10.2018r.

II semestr do 30.04.2019r.

Legitymacje szkolne

Uczniowie klas I przynoszą po jednym zdjęciu do sekretariatu szkoły.

Karty Rowerowe

Uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym zdawali egzamin na kartę rowerową proszeni są o dostarczenie jednego zdjęcia do sekretariatu – nie dotyczy uczniów, którzy już to zrobili.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
    ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
  • (081) 526-16-06

Galeria zdjęć