Nawigacja

Profil szkoły

 

 

     Nasza szkoła usytuowana jest w osiedlu Łęgi, dzielnica Czuby.

     Przez okres trzydziestu lat szkoła wypracowała wiele ciekawych i pożytecznych form a wszystko to za sprawą dużego zaangażowania dyrekcji, grona pedagogicznego oraz uczniów.

     Praca nauczycieli i uczniów owocuje licznymi osiągnięciami w działalności dydaktycznej. Szkoła szczyci się licznym gronem laureatów Wojewódzkich i Okręgowych Konkursów Przedmiotowych. Uczniowie osiągają również wysokie wyniki w innych konkursach organizowanych na terenie Lublina.

     Placówka wpisana jest do rejestru szkół promujących zdrowie. Ważnym etapem w edukacji uczniów szkoły 46 jest poznawanie miasta, jego okolic a także piękna Naszej Ojczyzny. W związku z tym organizuje się szereg wycieczek turystyczno - krajoznawczych. Temu celowi służą również między innymi tzw. Zielone Szkoły, forma lubiana i akceptowana zarówno przez uczniów jak i ich rodziców.

     Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań. Szczególną popularnością wśród dzieci i młodzieży szkolnej cieszą się dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego a wśród nich piłka siatkowa, koszykowa, nożna, tenis stołowy. Uczniowie klas I mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na pływalni, w ramach programu „Umiem pływać”

     Większość zajęć edukacyjnych prowadzona jest nowoczesnymi metodami a wśród nich metodą projektów, pozwalającą na dużą aktywność uczniów oraz twórczą współpracę między nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Dyrektorem szkoły jest pani Alina Aleksandrowicz

 

 

Oferujemy:

 • naukę w małej, kameralnej szkole w systemie jednozmianowym w godz. 8.00 – 14.30
 • pracę w małych zespołach klasowych
 • opiekę świetlicy przed zajęciami i po zajęciach w godz. 6.00 – 17.00 z podziałem na grupy wiekowe w trzech salach świetlicowych
 • bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę
 • dobrą bazę dydaktyczną, multimedialną bibliotekę oraz bardzo dobre warunki nauki
 • pełną zapału i pomysłów kadrę pedagogiczną
 • smaczne obiady w szkolnej stołówce z zapleczem kuchennym
 • opiekę pielęgniarki i stomatologa
 • naukę pływania dla klas pierwszych w ramach programu „Umiem pływać” w SP 50
 • zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii, biblioterapii i logopedii
 • realizujemy szereg zajęć dodatkowych, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania, a w razie potrzeby wspomagają dzieci w wyrównywaniu trudności edukacyjnych
 • realizujemy wiele programów z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa min. „Ratujemy i uczymy ratować”
 • prowadzimy szeroką edukację prozdrowotną
 • posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
 • dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I uczą się w osobnej części budynku
 • naszą szkołę otaczają zielone tereny i boiska sportowe oraz plac zabaw, wokół znajdują się liczne ścieżki rowerowe
 • sale lekcyjne są jasne, przestronne, wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz tablice interaktywne
 • mamy do dyspozycji pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz pracownię komputerową
 • w naszej szkole żaden uczeń nie pozostaje anonimowy

 

Organizujemy:

 • tradycyjne uroczystości szkolne
 • festyny rodzinne
 • interesujące wycieczki, wyjazdy na zielone szkoły, letnie obozy wypoczynkowe i sportowe
 • różnorodne konkursy, akcje charytatywne, dyskoteki i zabawy
 • w przygotowaniu oferty dla dzieci wspomaga nas Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Bądźmy Razem”

 

Realizujemy projekty:

 • Mleko w szkole
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Nasze miasto bez elektrośmieci
 • Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia
 • Warzywa i owoce w szkole
 • Śniadanie Daje Moc
 • Od grosika do złotówki

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
  ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
 • (081) 526-16-06

Galeria zdjęć