Nawigacja

Poznajemy,dbamy,chronimy

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Niezbędnym  warunkiem w osiąganiu zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole. Edukacja  ta umożliwia upowszechnianie  idei zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie działań spójnych z tą ideą.

W związku z tym  edukacja ekologiczna w nowoczesnej szkole uwzględnia w swoich treściach wpływ działalności człowieka na środowisko i konsekwencje, wynikające z tego, a także ma na celu  podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa.  

Edukacja ta ma wymiar interdyscyplinarny  i zakłada podejmowanie przez nauczycieli spójnych i kompleksowych  oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w tym zakresie. Można powiedzieć, że jest to edukacja, prowadzona od najmłodszych  lat do wieku dojrzałego i jest procesem ciągłym, nie kończącym się w czasie.

Dlaczego?

Aktualnie dostrzegamy pewne problemy dotyczące  ochrony stanu środowiska  i podejmujemy aktywne działania służące zapobieganiu  lub ograniczaniu niekorzystnych zmian. Jednak nie wiemy jakie problemy, jakie zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi uświadomimy sobie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jakie problemy będziemy w przyszłości musieli rozwiązywać, by zapewnić odpowiednią jakość życia następnym pokoleniom.   

Jakie zatem cele szczegółowe wyznaczają nam kierunki działań w prowadzeniu edukacji ekologicznej?  
Bardzo ważne jest,  by edukacja ta umożliwiła:

 • Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane  z ochrona środowiska naturalnego;
 • Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
 • Upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń, modelu życia we współczesnym świecie;
 • Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy  z zakresu  ekologii i  ochrony środowiska;
 • Upowszechnianie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii;
 • Aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody;
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na ustalanie związków przyczynowo-skutkowych  w relacjach człowiek  a środowisko naturalne;
 • Uświadamianie uczniom skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego  oraz w konsekwencji  wpływu środowiska na zdrowie.

 

 

 

 

Odpowiedzią na te założenia jest prowadzony od maja program 
Poznajemy. Dbamy. Chronimy,
którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów na zagadnienia
związane z ochroną przyrody. 

Zajęcia z uczniami  odbywają się w 2 formach:
uczestnictwo w warsztatach - 10 godzin oraz
uczestnictwo w wycieczkach - 10 godzin. 

 

Podsumowanie projektu

23 listopada 2015r. odbyło się podsumowanie projektu Poznajemy, Dbamy, Chronimy, który mogliśmy zrealizować dzięki pomocy Stowarzyszenia Bądźmy Razem oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Na korytarzu szkolnym zostały zaprezentowane prace uczniowskie wykonane w ramach zajęć ekologicznych, zdjęcia z wycieczek turystycznych a także odbył się konkurs podczas, którego uczniowie klas I-VI mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, pomysłowością przy układaniu haseł tematycznych oraz sprawnością fizyczną i zręcznością.

 

Poleski Park Narodowy

W maju uczniowie odwiedzili Poleski Park Narodowy,miejsce najwyższej ochrony przyrody, gdzie mogli przekonać się jak wiele dla  zwierząt i roślin znaczy zachowanie całości systemów przyrodniczych 

zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie 

 

Warsztaty w szkole

Od września wychowawcy prowadzili z uczniami warsztaty, w trakcie których przedstawiali korzyści płynące z ochrony środowiska. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach artystycznych i konstruowały przestrzenne prace plastyczne z wykorzystaniem plastikowych zakrętek, uszkodzonych płyt CD, materiałów kosmetycznych, makulatury.

 

Wizyta w pasiecie

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat pszczół, ich pracy, a także wyjątkowej pracy pszczelarzy. Poznali proces powstawania miodu, przyrządy i strój pszczelarza. Niektórzy mieli nawet okazję przebrać się w kombinezon ochronny. Swoją pasją do pszczół, uli i miodu Pan Grzegorz na pewno zaraził w tym dniu kilka osób, które dociekliwie dopytywały się o szkoły dla pszczelarzy.Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali: znaczenie pszczół w przyrodzie, hierarchię czynności pszczół w roju pszczelim, budowę ula, proces powstawania miodu i innych produktów pszczelich: wosku, mleczka pszczelego, pierzgi.

zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie

Gościliśmy także pszczelarzy w naszej szkole:

 

Roztoczański Park Narodowy

W październiku, aby lepiej poznać i zrozumieć przyrodę, uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Roztoczańskim Parku Narodowym. Oglądając film edukacyjny i wystawę W krainie jodły, buka i tarpana dowiedzieli się dlaczego i jakie obszary są chronione, i jakie zależności występują w środowisku przyrodniczym.

Dużą aktywnością i umiejętnością pracy w grupie wykazali się na ścieżce przyrodniczej podczas warsztatów Drzewa wokół nas. Na zakończenie wycieczki odbyli spacer po jesiennym lesie i obserwowali przyrodę nad Stawami Echo w Zwierzyńcu.

Wycieczka zrealizowana w ramach projektu edukacyjnego była bardzo udana, a ciekawe formy nauki sprawiły, że uczniowie byli zajęciami zainteresowani.

zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie

 

Warsztaty z czerpania papieru

Od 23 do 25 listopada w naszej szkole gościł p. Piotr Szprengier, który przeprowadził wśród wszystkich uczniów klas II-VI warsztaty czerpania papieru. Uczestnicy zapoznali się z dziejami powstania papieru i początkami piśmiennictwa oraz ze sposobami odciskania pieczęci lakowych.

Papier czerpany był z pulpy papierowej uzyskanej z makulatury czym podkreślamy naszą dbałość o środowisko i próbujemy kształtować postawę ekologiczną młodzieży.

Uczniowie otrzymali czerpany przez siebie papier, papier ze swoim imieniem pisanym własnoręcznie gęsim piórem oraz certyfikat uczestnictwa w  warsztatach.

zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
  ul. Biedronki 13 20-543 Lublin
 • (081) 526-16-06

Galeria zdjęć